chiu-fat-dispenary.png

Chiu Fat Dispenary

Address: G/F, 88 Nga Tsin Wai Rd, Kowloon City, Kowloon

Tel:2383 2683

Go to link